Viesturs Liepiņš – intervija #DiscoNakts 2023. Uzrunā Iveta Ziemele.

Viesturs Liepiņš arvien redzams #DiscoNakts pasākumos – vērojot, uzdejojot, skatot, vērtējot. Turklāt vienmēr organizētā Ventas Dzirkstis komandā. #DiscoNakts moderatore Iveta Ziemele izjautā viņu par sajūtām. Paskaties pats!