Maratons

Maratons

Leģenda !!!!
Diskotēka "Maratons": sākotnēji Rīgas Kultūras un atpūtas parka diskotēka (1980-82; diskozāles "Uzvara", "Dzintarpils"), pēc tam - Jūrmalas MRS diskotēka (1983-89, Babīte). 1984.g.- 1.vieta Latvijas (PSR) mēroga diskotēkuskatē. DJ : Arvīds Mūrnieks (regulāri līdz ~ 1985, tagad ārsts, uzņēmējs, izdevējs) un Arvīds Babris (regulāri līdz 1989, tagad TV režisors, producents, pasniedzējs).

Diskomaratons 1981- 1982.

Fragments no Vissavienības Centrālās TV raidījuma.

DJ Arvīds Babris “Diskomaratons” 1984. gada rudens.

Padomju gados bez ideoloģijas nenotika pilnīgi nekas, tāpēc šajā gadījumā “Diskomaratons” saņem kā balvu braucienu uz tā laika Vissavienības komjauniešu triecienceltni: Baikāla – Amūras maģistrāli. Tātad – it kā pateicība par labu darbu, kas savienota ar pienākumu diskotēku parādīt arī tajā strādājošajiem komjauniešiem.