DJ Visvaldis Radelis – Agadou.

DJ Visvaldis Radelis – Es zinu, ka mēs vēlreiz satiksimies.

Leģendāro “Čikāgas Piecīšu” dziesma “” Mūsu Mīlestība” Visvalda Radeļa interpretācijā.