Kalētu ciema kluba diskotēkas raksturojums.

Daži uz diskotēku skati obligāti iesniedzami dokumenti