Kalētu Ciema kluba diskotēkas anotācijas skice.

Diskotēkas vadītāja Aivara Galecka pašrocīgi veidots dokumenta rokraksts.