Programma par “Queen” . Gvido Janēvičs.

Diskotēkām bija milzīga muzikāli izglītojoša un audzinoša ietekme.