Diskotēkas raksturojums -anotācija veidlapa.

Obligāti iesniedzama dokumenta veidlapa diskotēkas statusa iegūšanai padomju gados