Pulss

Pulss

Deju grupa

Atraktīvas deju meitenes, kuru enerģija un ritma izjūta ir fantastiska un aptver jo plašu diapazonu- no karsējmeitenēm, līdz deju festivāliem un dziesmu svētkiem. Vadītāja – Ieva Valdmane