Gunārs Laicāns pie pults DiscoNakts 2018

Gunārs Laicāns pie pults DiscoNakts 2018

Diskotēku vectētiņš

Gunārs Laicāns
Kā pats sevi dēvē – “Diskotēku vectētiņš” Apbrīnas vērta ir viņa enerģija kas kā upes plūdums vienmēr atrod ceļu cauri laikiem, tehniskajām iespējām, un politiskajiem nosacījumiem. Viņa spēja savākt ar sevi darboties gribošu un varošu cilvēku kopu ir fantastiska- gan savulaik Talsu, Pastendes pusē diskotēku dibināšanu aizsākot, gan diskotēkas uz zonas un republikas skatēm virzot un menedžējot, gan vēlāk- Dundagas novadu veidojot un ilgstoši vadot.
Jā – Gunārs būs klāt un kopā ar Jums ar savu 70 gadu programmu !

Ieskats Laikraksta “Padomju karogs 1982 gada 17 jūnija numurā. Visu rakstu skatiet sadaļā ” Pastendes Kultūras nama diskotēka”

Mūsu rajona Pastendes kultūras nama diskotēkai, kuru vada Gunārs Laicāns pirmā spēku pārbaude bija zonas ska­tē Kuldīgā. Šī zona ir viena no spēcīgākajām republikā. Atcerēsimies, ka Kuldīgā jau ilgus gadus darbojas tāds pazīstams kolektīvs kā „Ventas dzirkstis” tāpēc atziņu tika gūts krietni daudz. Kuldīgā Pastendes kul­tūras nama diskotēka rādīja programmu, kurā bija ietvertas „Mikrofona” organizētās aptaujas populārākās dziesmas un kura saņēma pelnītu kritiku. Lai gan komentāri bija vairāk vai mazāk oriģināli, tomēr tie vairāk līdzinājās lekcijai nevis veidoja izklaidējoša pasākuma, kāda pēc savas būtības ir dis­kotēka, kodolu. Tomēr ievērības pienīgs bija fakts, ka par zonas skates perspektīvāko diskžokeju tika atzīts pastendnieks Visval­dis Radelis.
– Jābūt profesionālim visās jomās. Citas diskotēkas balstās uz Tautas deju ansambļiem, uz rēvijām, diapozitīvu demonstrējumiem, mums ir viens pats Visvaldis, kurš dzied un dejo, spēlē kādu mūzikas instrumentu un vēl runā, – ar uzslavām neskopojas diskotēkas vadītājs Gunārs Laicāns. – Bet tas nenāk pats no sevis. Visus skolas gadus Visvaldis spēlēja skolotāja Ābola vadīta­jā pūtēju orķestrī, darbojās dra­matiskajā kolektīvā, viņš daudz lasa.

Vairāk par Pastendes diskotēku